barn_i_bat-lite

Godt sjøvett til 6000 barn

Fra 2000 til og med 2009 omkom 52 barn mellom 0 og 14 år som følge av drukning. I går gikk startskuddet for sjøvettdagene. Over 6000 barn skal lære seg godt sjøvett for å forebygge drukningsulykker.

Mer enn 82.000 barn har deltatt i slik opplæring siden de første Sjøvettdagene ble arrangert første gang for over 10 år siden. I 2011 arrangeres totalt 53 Sjøvettdager fordelt på Finnmark, Trondheim, Hordaland, Rogaland, Kristiansand, Nøtterøy, Asker og Bærum, Oslo, Oslofjorden Øst og Halden.

I løpet av to timer lærer barna om sjø- og miljøvett, og undervisningen er lagt opp med lek og praktiske øvelser. Barna lærer blant annet bruk av redningsvester, hvordan man oppfører seg i båt, miljøvett, varsling av ulykker og enkel førstehjelp i vår. Målet er å lære elever på 3.-4.trinn å forebygge at kritiske situasjoner oppstår i forbindelse med båtbruk. Sjøvettdagene arrangeres av Vis sjøvett i Sjøfartsdirektoratet og Redningsselskapet.

– Vis sjøvett har valgt barn og unge som målgruppen for det forebyggende arbeidet, sier sjøfartsdirektør Olav Akselsen.

Han påpeker at barna kan være gode forbilder for de voksne, og håper at barna tar med seg disse viktige holdningene inn i voksen alder.

I fjor omkom 33 mennesker i ulykker med fritidsbåt. Av disse var 28 menn, 4 kvinner og ett barn.