lopebane

Vil koste 32 millioner kroner

Kostnadsoverslaget til nytt friidrettsanlegg ved Haraldsvang er klart. I følge beregninger gjort av COWI AS vil den nye arenaen koste 32 millioner kroner.

Når formannskapet neste uke behandler planene om rehabilitering og fornying av Haugesund stadion, behandler de samtidig de videre planene for nytt friidrettsannlegg ved Haraldsvang i Haugesund. Flyttingen av HIL og byggingen av ny friidrettsarena i Haraldsvang er en viktig forutsetning for å ruste opp Haugesund stadion til en intimarena. Kostnadsberegninger utført av analyseselskapet COWI viser at anlegget vil koste 32 millioner kroner.

Klargjøringen og grunnarbeidet i området sør for røyrvatnet vil i følge beregningene komme på rundt 7 millioner kroner. Fylkesmannen sa i en uttalelse tidligere i år at han ikke hadde noen innsigelse på planene. Samtidig forutsatte han at våtmarksområdet, med sitt viktige fugleliv blir ivaretatt.

Selve friidrettanlegget med naturgressbane vil koste nesten 13 millioner kroner. Da er ikke garderobeanlegg tatt med i beregningen, da rådmannen mener det er tilstrekkelig med garderobefasiliteter i området.
Etter planen skal det også bygges en tribune sør for røyrvatnet for å skjerme fuglelivet ytterligere. Denne tribunen vil koste i overkant av 2 millioner kroner.

Kommunen regner med å bruke ytterligere 10 millioner kroner på bygging av lys og opparbeiding av annet nødvendig utstyr. Rådmannen anslår at kommunen vil kunne få 3,2 millioner kroner i spillemidler.