illustrasjon_elever

Sommerskole for å fikse matte

300 elever i Rogaland strøk i matte og naturfag i den videregående skolen i 2010. Nå opprettes en intensiv sommerskole som skal hjelpe.

I løpet av to hektiske uker etter skoleslutt er målet at flere fullfører den videregående skolen. Det blir 6 timers undervisning i matte eller naturfag hver dag, med avsluttende eksamen siste dag.

Det er tredje året en slik sommerskole arrangeres, og i fjor deltok 124 elever på undervisningen. 115 av disse fikk bestått på eksamen.
 
Her i distriktet vil undervisningen foregå på Karmsund videregående skole.
 
Her kan du lese pressemldingen fra Rogaland fylkeskommune:
 
 
Sommarskole for elevar med stryk
 
300 elevar i Rogaland strauk i matematikk eller naturfag sist skoleår. For å
hjelpa dei som ikkje har bestått tilbyr Rogaland fylkeskommune sommarskole
to veker etter skuleslutt i juni.
 
– Målet er å få fleire til å fullføra vidaregåande skole. Sommarskolen i 2010 viste seg
å vera ein fulltreffar. Av 124 som starta opp, greidde 115 eksamen og
fylkespolitikarane har sett av nye middel. Me trur på auka tilstrøyming også i 2011
og dei første elevane har alt meldt seg på, seier leiar Margoth Sundsbø.
Kven er målgruppa?
Tilbodet gjeld elevar, tidlegare elevar og lærlingar som har stryk frå fag på yrkesfag.
Det blir undervising på Time, Jåttå og Karmsund videregående skoler. Kursa startar
måndag 20. juni og avsluttast med eksamen fredag 1. juli.
 
Planen er å tilby undervising i Vg1 matematikk P og Vg1 naturfag. Elevane må velja
eitt av desse faga, og dei får gå opp til eksamen like etter at kurset er avslutta.
I
tillegg til undervising seks timar kvar dag, skal det leggast vekt på fysisk aktivitet,
sunn og riktig kost i tråd med fylkeskommunen si satsing på folkehelse.
 
Gratis frokost, frukt, eit varmt måltid og fysisk aktivitet midt i dagen inngår i
opplegget som vil strekka seg frå kl.8.00 til 15.30.
 
– Me appelerer til foreldre og føresette om å oppfordra ungdommane til å melda seg
på. Klarer me å motivera elevane til å møta opp, er sommerskolen ein gylden sjanse
til å få fullført skoleløpet, seier Sundsbø.
 
På heimesida til fylkeskommunen (www.rogfk.no) kan elevane få informasjon og
melda seg på. Påmeldingsfristen er 4. juni. Sommarskolen gjennomføres for tredje
år på rad.