legevakt_inngang_2

Inviterer til legevaktsamarbeid

Legevakten på Karmøy er i krise. Nå foreslår gruppeleder for Høyre i Haugesund, Sveinung Stensland, at kommunene i distriktet oppretter en større interkommunal legevakt.

Som tvh.no fortalte den 11. april er legevakten på Karmøy i full oppløsning. Kun syv leger deltar i legevaktsordningen, og mangelen på leger er prekær i kommunen. På bakgrunn av dette foreslår Stensland at kommunene i regionen går sammen om en felles interkommunal legevakt.

-Jeg tror problemene kommer til å bli større etter hvert. Ved å samle legevaktstjenesten i en større enhet, tror jeg vi kan tilby en bedre tjeneste for befolkningen på Haugalandet, sier Stensland.

I dag samarbeider Bokn, Tysvær og Sveio om en felles legevakt. Karmøy kommune har sin egen vakttjeneste, mens legevakten i Haugesund delvis er kommunal og delvis interkommunal. Stensland mener dagens ordning langt fra er optimal. Stensland påpeker at forslaget er et privat forslag og at han enda ikke har diskutert dette med sin egen gruppe i bystyret i Haugesund.

Politikerne på Karmøy fikk denne uken presentert flere forslag på hvordan kommunen kan organisere legevakttjenesten i kommunen. Et av forlagene var å bli med i en interkommunal legevakt sammen med blant annet Haugesund.  Tidligere har legene på Karmøy sagt at de ønsker seg til Haugesund.

-Belastningen for legene vil ikke bli like stor fordi vaktene vil bli fordelt på flere leger, sier tillitsvalgt blant karmøylegene, Per Brunovskis.

Les mer om legekrisen på Karmøy: Klarer ikke å gjennomføre samhandlingsreformen