ULYKKE

Tiltalt etter dødsulykke

En 76 år gammel kvinne fra Stord er tiltalt for uaktsomt bildrap. Statsadvokaten mener 76-åringen ikke var tilstrekkelig aktpågivende, varsom og oppmerksom da hun forårsaket ulykken der 22 år gamle Stian Emberland omkom.

Kvinne kjørte ut på E 39 fra Vestlivegen på Stord 20. april i fjor. I følge tiltalen skal ikke kvinnen ha overholdt vikeplikten. På grunn av dette kolliderte hun med Emberland som kom kjørende på europaveien på motorsykkel. Bare kort tid etter døde 22-åringen av skadene han pådro seg som følge av ulykken.

Den 76 år gamle kvinne skal ha forklart at hun ikke så motorsykkelen, og påtalemyndighetene mener kvinnen utviste stor uaktsomhet da ulykken skjedde.