hollenderhaugen

Inviterer til idédugnad

Etter mange års forfall er det lite som minner om at Hollenderhaugen ved Haugesund stadion engang var en av byens mange grønne lunger. Nå inviterer Haugesund kommune og Kirkens Bymisjon til idédugnad for å fikse opp parken.

-Vi håper vi får mange innspill på hvordan vi kan utvikle området på best mulig måte, sier seksjonsleder for park og friluft i Haugesund kommune, Torgeir Haugen.

Flere år med forfall og lite vedlikehold har ført til at den engang så vakre parken ikke er til å kjenne igjen. Trær og busker er gjengrodd, sprøytespisser ligger og flyter og området er forsøplet. Haugen har helt klare ønsker for hvordan han vil at Hollenderhaugen skal se ut i fremtiden.

-Jeg kunne tenkt meg at vi la til rette for at parken kunne brukes mer til fysisk aktivitet. Det viktigste nå er likevel å få innspill på hva folk mener vi bør gjøre og hvordan parken skal se ut, sier Haugen

Haugen innrømmer at kommunen ikke har gjort nok for å holde området vedlike. Han åpner nå opp for at andre kan hjelpe kommune med dette arbeidet.

-Vi har ikke kapasitet eller midler til å ta oss av det løpende vedlikeholdet, og vi trenger noen som kan hjelpe oss med dette. Kanskje kan det etableres et Hollenderhaugens venner eller lignende, sier Haugen.

I forkant av morgendagens møte vil teamet bli diskutert i «1730 direkte» på TV Haugaland.