Studenter

Flere vil til HSH

Stadig flere ønsker å studere ved Høgskolen Stord/Haugesund. Alle fag utenom et har høyere søknadsmasse enn i fjor.

 I dag kom søkertallene fra Samordna opptak. De viser at HSH har god vekst i tallet på søkere som har HSH som sitt førstevalg. Og det er den maritime utdanningen som har størst økning. Her har 161 personer satt opp maritime studier på 1.plass.

-Veksten innen maritim utdanning er oppsiktsvekkende stor. Den er på hele 163,9 prosent. Her har vi og mange svenske søkere. Fagavdelingen har jobbet veldig godt i markedsføringen av dette studiet og fortjener ros. Konkurransen om studieplassene blir stor, sier studiesjef Geir Tveide ved HSH

Totalt har 1035 personer satt opp HSH som sitt førstevalg til høstens studier. Det er en økning på 27,5 prosent. Også studiet innen sykepleie er populært ved skolen

– Her har vi en god oppgang i tallet på søkere, og det er positivt. Dette er et yrke som det er stort behov for i fremtiden, sier Tveide.

Totalt har 300 personer sykepleiestudiet på 1.plass, fordelt på 180 i Haugesund og 120 på Stord. Det gjør faget til det mest populære på HSH, etterfulgt av bachelorstudiet i økonomi og administrasjon med 167 søkere og maritim utdanning med 161 søkere

Eneste studium som har nedgang i antall søkere er maskiningeniør. Men også her regner studiesjef Tveide at HSH vil fylle studieplassene.

– Her har vi mange søkere gjennom lokalt opptak. Det vil si personer som tar forkurs i matematikk og fysikk her på HSH i sommer. Gjennom dette kurset kvalifiserer de seg for opptak til våre ingeniørutdanninger. Mange av disse søkerne velger maskiningeniør i neste omgang hos oss, sier studiesjefen.