norgeslover

Fradømt retten til å ha dyr

En bonde fra Bømlo er fradømt retten til å ha dyr i tre år etter vanskjøtsel. Ti lam måtte blant annet avlives fordi de ikke fikk nok mat.

Resten av saueflokke var også avmagret og dårlig tatt vare på. Sunnhordland tingrett har dømt mannen til 35 dagers betinget fengsel og en bot på 6000 kroner i tillegg til at han mister retten til å ha dyr i tre år, skriver Sunnhordland. Det var et anonymt tips som førte til at Mattilsynet vinteren 2010 gjennomførte tilsyn ved gården. Her viste det seg at mange av dyrene var svært avmagret og i dårlig forfatning. Mannen har tatt betenkningstid og enda ikke avgjort om han vil anke dommen.