hydro_arbeider_0

Rekordhøy vareeksport, men ikke på Karmøy

Vareeksporten fra fastlandsbedriftene i Norge økte med 10,3 prosent i mars i år. På Hydro Karmøy var økningen marginal.
Fastlandsbedriftene i Norge økte innenfor flere områder. Eksport til Kina øker sterkt, både innen metaller, kjemiske produkter og instrumenter, melder Norsk Industri. 
 
Eksporten av malm mv. har økt med 31 prosent, petroleumsprodukter 15 prosent og metaller over 20 prosent. På Hydro Karmøy, som eksporterer aluminium, sier imidlertid informasjonssjef, Svein Wiksnes at produksjonen omtrent ligger på samme nivå som i fjor. VI er langt fra en 20 % økning hos oss, sier han. 
 
Eksportbedriftene på Vestlandet og i Nord-Norge opplever sterk vekst i eksporten, men på Østlandet og i Trøndelag er det en svakere utvikling i mars måned. 
 
Totalt eksporterte fastlandsbedrifter varer for 33,2 milliarder kroner i mars i år, i følge Norsk Industri.