politiskilt_4_0

Mye mas og lite alvor

Høylytte festdeltakere og hunder, fulle tissetrengte menn og skadeverk er stikkord fra politiets logg natt til lørdag.

Klager på høy musikk, hundeglam, urinering på offentlig sted, bortvisning fra sentrum på grunn av beruselse, knust rute som medførte skade på gjerningsmann og skadeverk  på politiets kjøretøy hører til nattens meritter for patruljene, skriver politiet i loggen i natt.

For øvrig fremstår natten som rolig,  ingen personer ble satt i arresten.