haugaland_kraft_1

Uvanlig snøsmelting sikrer lavere strømpris