radhuset_fra_radhusplassen_6

Storbymidler til Haugesund

Fire forskjellige prosjekter i Haugesund får tilsammen 800 000 kroner i storbymidler fra regjeringen.

Hver år deler Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet ut flere millioner kroner i storbymidler til prosjekter som er spesielt rettet mot barn og unge og deres oppvekstvilkår.

Fire prosjekter i Haugesund får totalt 800 000 kroner i år. Av disse er 600 000 beregnet til fattigdomstiltak for unge, men 150 000 er ment til spesielle ungdomstiltak. Et av prosjekten som får penger i Haugesund er prosjekter «Filmtalenter» i regi av Haugaland Vekst.

-Vi er fornøyd med tildelingen, men mener at prsojektet burde fått mer penger. Arbeidet som gjøres i dette prosjektet har allered hatt gode resultater, sier prosjektleder Vidar Vorraa i Haugaland Vekst.

Pengen skal blant annet gå til forskjellige filmverksted ute i fritidsklubbene, filmkurs og til den lokale filmkonkurransen for ungdom «Filmfokus».

Det prosjektet som får mest midler er likevel prosjektet «fra moder jord – til bord» i regi av Krisjås venner.De får totalt 400 000 kroner.

-Dette er jo kjempe gode nyheter, og helt avgjørende for at vi kan drive prosjektet videre til ut 2012, sier styreleder Svein Erik Halvorsen.

De to andre prsojektene som fikk støtte var prosjektene «Sommerjobb i friluft» med 150 000 kroner og «Aktiv fritid for unge på tiltak» med 100.000 kroner.