2006_071

Reagerer på legemangel

Innbyggerne i Vikedal reagerer på at legetilbudet i bygda er redusert fra fem til fire dager i uken. Nå frykter de at kommunen skal kutte enda mer.

Fra nyttår frem til i dag har bygda kun hatt legetilbud fire dager i uken. Styreleder i Vikedal Utvikling, Anne Cecilie Berentsen frykter legetilbudet gradvis skal forsvinne.

-Vi har krav på å ha lege her fem dager i uken. At antall dager nå er redusert er med på å skape usikkerhet i bygda. Vi kan ikke velge når vi blir syke, sier Berentsen.

I et åpent brev til kommunen ber hun kommunen snarest gjøre grep og gi kontoret de ressursene de trenger for å kunne holde oppe fem dager i uken. Samtidig påpeker hun at innbyggerne i indre deler av Vindafjord kommune har rett på likt tilbud som resten av kommunen.

-Dette er ikke akkurat god reklame for distriktskommunen Vindafjord, sier Berentsen.

Kommunalssjef i Vindafjord kommune, Gunn Vikingstad, sier til tvh.no at legetilbuset i Vikedal skal økes igjen, men at det foreløpig pågår en personalsak ved kontoret som kommunen må få løst. Vikingstad påpeker likevel at det totale helsetilbudet i bygden ikke er blitt redusert.

-Vi har ikke kuttet noe. Ressursbruken er den samme i dag som før. Forskjellen er at mens tidligere var en lege til stede fem dager i uken, er det nå to leger fire dager i uken, sier Vikingstad

Hun mener frykten for at tilbudet skal reduseres er ubegrunnet, og at intensjonen er at det skal vøre lege i Vikedal fem dager i uken.

-Det er imidlertid vanskelig for meg å si konkret når dette kan skje fordi vi er nødt til å løse personalsaken først, sier Vikingstad.