Skjermgrabb fra Proff.no.
Skjermgrabb fra Proff.no.

Gjør Karmsundet tryggere

For å redusere risikoen for skipsulykker i Karmsundet vil Kystverket fjerne to grunner; Vestre Storesundflu og et grunt sjøområde nord for Karmsund bro.

Grunna Vestre Storesundflu er i dag et uromoment for skipstrafikken i det trange farvannet og har blitt påseilt flere ganger. Grunna skal nå sprenges ned til 12 meters dybde, og til sammen 17 000 kubikkmeter fjell blir fjernet på et på 5000 kvadratmeter stort undersjøisk område.

Like nord for Karmsund bro, skal også et grunt sjøområde utdypes ned til 12 meters dybde. Det grunne sjøområdet er i dag til hinder for større fartøy. Dybdebegrensningen, i kombinasjon med sterk strøm, gjør det i dag utfordrende å navigere større fartøy her. Totalt fjernes 13 000 kubikkmeter masse, fra et 13 600 kvadratmeter stort område.

Beboere i nærheten av anleggsområdene i Karmsundet kan påregne noe støy som følge av arbeidene i tilknytning til sprengning, graving, opplasting og transport.

Når områdene skal Kystverket etablere to nye sjømerker. Prosjektet har en kostnad på ca. 15 millioner kroner.

Anleggsarbeidet starter opp i mai og avsluttes i oktober 2011, skriver Kystverket i en pressmelding.

Se Kystverket sin film i videovinduet over.