kirkens_bymisjon

Tar til scenen

NAV Haugesund og Kirkens Bymisjon går med teaterplaner. Sammen med ettervernsprosjektet ”Ville Veier” arrangerer de teaterforestillingen "Bikubesang" på Hemmingstad kultursenter.

Ville Veier, et kreativt ettervernsprosjekt i Stavanger og består av personer som alle har en lidenskap for kreativt arbeid og dets unike betydning og virkning for mennesker med blant annet psykiske og rusrelaterte utfordringer. Deltakere i Ville Veier består av personer i LAR, personer med tidligere rusavhengighet, personer som er deltakere i Kvalifiseringsprogrammet i NAV og personer som er i behandling for rusavhengighet.

Ville Veier hadde premiere på stykket «Bikubesang» lørdag 2.april og har spilt 7 fulle hus på Tou Scene. Stykket er basert på Lasse Kolsruds dramatisering av romanen «Bikubesong» skrevet av Frode Grytten, og spilles tirsdag 3 mai i Haugesund.