rolf_helge_tveit_12_0

Nyhetsoversikten fra TVH Radio

Hver dag får du nyhetsoversikten fra TVH Radio. Rolf Helge Tveit er på plass med både riksnyheter og lokale meldinger i lydformat. I videovinduet kan du høre ettermiddagsnyheten.