lege

-Vi har gjort det vi kan

Kommunelege i Karmøy, Knut Slinning, avviser kategorisk at Karmøy ikke har gjort det de kan for å skaffe leger til kommunen.

-Kommunen har gjort det vi kan for å skaffe leger. Vi har trålet distriktet og sykehus for å få leger til Karmøy, uten at det har hjulpet, sier Slinning.

Kommuneoverlegen påpeker at de har klart få tak i 6 vikarer som kan tre inn i legevaktsordningen om nødvendig. Han innrømmer likevel at mangelen på leger i Karmøy begynner på bli prekær, og at belastningen på legene som går legevakt er stor.
-Vi driver forsvarlig foreløpig, og ordningen i dag tilfredsstiller de lovmessige kravene til legevakt. Det er likevel på grensen til hva vi tåler, sier Slinning

I Karmøy er det 23 legehjemler i dag. Tre av disse står per dags dato ledig. Samtidig er det under halvparten av legene som går i legevaktturnus. Slinning innrømmer at den kommunale legevakten er sårbar ved sykdom eller annet fravær.

-Da må vi ringe rundt for å be andre ta vakten. Det er ingen selvfølge at vi får tak i folk, sier Slinning.

I en e-post til legeforeningen på Karmøy skriver Slinning at ingen leger har bedt om fritak fra øyeblikelig hjelp på eget kontor i kontortiden. 7 leger har imidlertid bedt om fritak fra legevakter etter kontortid. Kommunelegen skriver videre: ”Ved fremtidige legeerklæringer vil kommunen ta opp i LSU at disse erklæringene bør avklare om legen likevel kan ta legevakter frem til kl. 23 ettersom disse legene kan ta øyeblikkelig hjelp på eget kontor i kontortiden”. Mange leger på Karmøy har oppfattet dette som en trussel fra kommuneoverlegen. Slinning avviser at e-posten var ment som det.

-Det var ment som en innstendig bønn om hjelp, slik at vi klarer å få turnusen til å gå rundt i sommer, sier Slinning.

På slutten av 70-tallet opprettet Karmøy kommune en ordning hvor kommunen dekket alt som trengtes for å drive legepraksis mot at de tok 40 prosent av refusjonspengene fra folketrygden. Slinning ber nå politikerne se på hva som kan gjøres for å bedre legedekningen i kommunen.

-Hadde jeg fått tak i ti leger så hadde de fått jobb nesten på dagen, sier Slinning.