skip_1

Nytt skip til Østensjø

Østensjø Rederi AS i Haugesund har bestilt nok et skip. For to uker siden ble boligskipet “Edda Fides” levert rederiet. I 2013 ventes nok et skip til Haugesundsrederiet

 Østensjø Rederi AS har bestillt et nytt stort forsyningsfartøy fra Astilleros Gondan, S.A., Spania. Fartøyet får en total lengde på 92,6 mtr og en bredde på 20,6 mtr. Administrerende direktør i Østensjø, Johan Rokstad, mener bestillingen er et signal på fortsatt optimismen i offshoremarkedet.

-Vi opplever at markedet beveger seg i positiv retning. Vi ønsker å være med på dette, og har forventinger til at markedet skal holde seg godt i flere år fremover, sier Rokstad.

Det nye skipet er et såkalt PSV fartøy (Platform Supply Vessel) og har et dekk for føring av containere, rør og annen dekkslast på 1040 m2. Innredningen blir for 40 personer. I tillegg til tanker under dekk for føring av flytende laster i forbindelse med oljeboring til havs, har fartøyet et dekk. Noen av tankene under dekk er spesialdesignet for føring av borekaks. Borekaks er det miljøavfallet som blir produsert fra borestrengen under boring, og som tidligere ble liggende igjen på havbunnen.

-Det blir et hypermoderne og miljøvennlig skip. Vi har vært i front når det gjelder utvikling av rene forsyningsfartøy. Dette fartøyet er basert på rederiets mangeårige erfaring med utvikling og drift av offshorefartøy, og det kommer til å representere det ypperste i sin klasse, sier Rokstad.

Rederiet har utviklet fartøyet i tett samarbeid med Skipsteknisk i Ålesund. Dette er  det sjette nybygget som rederiet gjør sammen med designerne fra Ålesund, og fartøyet får betegnelsen ST 920. Dette vil bli det åttende fartøyet som Astilleros  Gondan, S.A. leverer til Østensjø Rederi AS, og fartøyet forventes levert i September 2013. Østensjø Rederi AS operer pr. i dag en total flåte på 31 fartøyer, hvorav 21 er slepebåter og fortøyningsbåter, og 10 er fartøyer for undervannsoperasjoner og forsyning.

Rokstad ønsker ikke å si noe om hva rederiet må betale for skipet, men opplyser ta de er godt fornøyd med leveringsbetingelsene.