data1

Mobbing på nettet mer utbredt

Personer som bruker internett blir stadig yngre. Så godt som alle 13-åringer i landet bruker nettet daglig.

Det viser en ny undersøkelse som legges fram på Gjensidigestiftelsens årskonferanse om barns oppvekstvilkår i dag. Undersøkelsen avslører at norske barn er storforbrukere av nettet, og at hele syv av ti barn bruker internett hver dag.

Det er imidlertid ikke helt uproblematisk. Tall fra Trygg bruk-undersøkelsen viser at nettmobbing blant unge blir mer og mer utbredt.
 
-Mobbing via nett og mobil blir enklere fordi det er lettere å mobbe noen når du slipper å se at en person blir såret eller lei seg. Det som kanskje også var ment som uskyldig tulling kan fort oppfattes som mer alvorlig fordi man ikke oppfatter kroppsignalene, sier Kjellaug Tønnesen i Barnevakten.
 
Hele 30 prosent av foreldrene som er spurt i undersøkelsen kjenner til venner av egne barn som har blitt utsatt for netthets. Foreldre med barn i ungdomsskolen frykter at deres barn er mest utsatt. Stadig flere ungdom benytter seg også av sosiale medier som MSN og Facebook. Spesielt Facebook er populært blant unge. Selv om aldersgrensen på Facebook er satt til 13 år, viser undersøkelsen at fire av ti barn mellom 10 og 12 år har egen profil på Facebook.
 
-Barn og unge bør forholde seg til eventuelle aldersgrenser som er satt og innrette seg etter vilkår og betingelser for bruk. Foreldrene bør være årvåkne og interessert i forhold til ungenes nettbruk og ta en aktiv rolle i forhold til barns bruk av sosiale medier, sier Tønnesen.