Arkivfoto
Arkivfoto

Klarer ikke å gjennomføre samhandlingsreformen

Karmøy kommune klarer ikke å gjennomføre samhandlingsreformen med dagens legedekning. Det hevder tillitsvalgt for Karmøylegene, Per Brunovskis.

Samhandlingsreformen skal etter planen innføres i 2012. Dette vil fører til store utfordringer for kommunenorge. Brunovskis mener Karmøy kommune ikke vil klare å takle samhandlingsreformen hvis de ikke skaffer flere leger.

-Det er full krise allerede nå. Jeg ser med gru frem mot hvordan dette blir når samhandlingreformen trer i kraft, sier Brunovskis.

De privatpraktiserende legene på Karmøy fyller i dag en rekke roller. I tillegg til å drive sin egen klinikk har de plikt til og også fylle det kommunale legebehovet. Den nye samhandlingsreformen som er under utarbeidelse, har som mål at mer av helsetjenestene skal foregå nærmere der pasienten bor. Innbyggerne skal få flere spesialiserte helsetjenester lokalt, både når det gjelder forebyggende helsearbeid, behandling og oppfølging av kronisk syke og eldre. I dag er det 20 som praktiserer i Karmøy kommune. I følge Brunovskis må det antallet dobles for å klare å oppfylle kravene i samhandlingsreformen.

-Uten bedre ordninger enn det vi har, vil dette bli umulig. Det haster å få dette på plass. Krisen ved legevakten kommer bare til å bli større, sier Brunovskis

Når samhandlingsreformen trer i kraft anbefales det at hver lege har rundt 1300 pasienter på sine lister. Brunovskis har i dag 2500 pasienter på sine lister. Han påpeker at politikeren i Karmøy har fått flere advarsler angående legeproblematikken. Allerede i 2005 sendte legeforeningen et skriv til kommune som redegjorde for situasjonen.

-Fremdeles er det ikke gjort noe. Den krisen vi opplever nå kunne vært unngått hvis politikerne hadde handlet, sier Brunovskis.

Ordfører Kjell Arvid Svendsen i Karmøy innrømmer at kommunen har visse utfordringer på legefronten. Han avviser imidlertid at kommunen ikke har gjort noe for å bedre situasjonen.

-Allerede høsten 2008 vedtok vi en plan for å øke legetettheten i kommunen. Vi jobber også med konkrete tiltak for å tiltrekke oss rette personer, sier Svendsen.

Svendsen deler ikke bekymringen om at kommunen ikke skal klare å gjennomføre samhandlingsreformen, og føler trygg på at Karmøy skal få en legedekning som er god nok.

-Et av tiltakene vi jobber med nå er hvorvidt vi skal opprette stillinger som innebærer at nye leger vil få fastlønn fra kommunen inntil de har etablert et pasientgrunnlag, sier Svendsen.