haugaland_tingrett_2

Alkoholproblemer gav lavere straff

En 54 år gammel trebarnsmor er dømt til tre uker betinget fengsel og en prøvetid på to år etter at hun kjørte bil med 2,69 i promille.

Trebarnsmoren ble den 20. november i fjor stanset av politiet etter at flere trafikkanter hadde reagert på kjøringen hennes. I følge forklaringen hennes skal hun i løpet av dagen ha drukket en del vin, noe som gav utslag i blodprøven hennes. Kvinnen har tilstått forholdet.

Retten skriver i dommen at vanlig rettspraksis tilsier at straffen gjøres ubetinget. Likevel finner de det formildende at kvinnen over lengre tid har hatt alkoholproblemer. Dermed gjøres straffen betinget.
På bakgrunn av alkoholproblemene dømmes kvinnen også til å delta i et program som er utviklet for personer med rusproblemer og som er domfelt for kjøring i ruspåvirket tilstand.

Kvinne dømmes også til en bot på 8000 kroner og er fradømt retten til å kjøre bil i to år og tre måneder.