trygve_seglem

Japansk kapital fører til økt virksomhet i Haugesund

Japanske Nippon Yusen Kaisha (NYK) kom i fjor inn som deleier i bøyelasterdelen av Knutsen OAS Shipping i Haugesund. Nå bærer samarbeidet frukter.

Den norsk-japanske venturen, som nå har skiftet navn til Knutsen NYK Offshore Tankers, har nå undertegnet sin første nybyggingskontrakt. I følge shippingavisa TradWinds gjelder kontrakten levering av et skip på 157 000 dødvektstonn til en verdi av vel 100 millioner dollar, drøyt 550 millioner kroner. Avtalen inneholder også opsjon på to tilsvarende fartøyer. Skipet ventes ferdigstilt i fjerde kvartal neste år, og beskjeftigelsen skal allerede være sikret en langtidskontrakt.

Det japanske selskapet kom inn som partner da Knutsen OAS, med Trygve Seglem i spissen, ikke lyktes med å hente inn kapital i en emisjon i fjor. Knutsen NYK Offshore Tankers har fra før en flåte på 26 tankskip. Rederiets bøyelastere utgjør om lag 30 prosent av verdensflåten av skip som er beregnet på frakt av råolje fra feltene til havs og til raffinerianlegg på land.