trygve_seglem

Japansk kapital fører til økt virksomhet i Haugesund