sveinung_stensland_2

Venter på konkrete tall

Kommunene får større ansvar. Det var hovedbudskapet i den nye helsepolitikken som regjeringen presenterte i går.

 Det skal følge penger med ansvaret, fem milliarder skal overføres fra helseforetakene til kommunene.

– Vi lever ikke av gode ord alene, vi venter på konkrete tall, sier Sveinung Stensland. gruppeleder i Haugesund Høyre.

I en pressemelding sier KS at samhandlingsreformen legger til rette for å gi innbyggerne et bedre helsetilbud. Målet er at de som trenger hjelp på sykehus skal få det, mens de som kan hjelpes i eller i nærheten av hjemmet, ikke skal innlegges.

– I Haugesund er vi i god gang med forberedelsene, sier Stensland, og viser til de planlagte nye sykehjemsplassene på Revmatismesykehuset, ny demensavdeling på Bjørgene og nye omsorgsboliger.

Han registrerer lovnaden fra regjeringen, men avventer konkrete tall for Haugesund kommune.