barnehage__barn___217311c

I mål med første runde

Første runde i tildeling av nye barnehageplasser i Haugesund er nå gjennomført. I denne omgang er det barn med lovfestet rett til barnehageplass som er blitt vurdert, i slutten av april vil de resterende barnehageplassene bli tildelt.

Det er de med lovfestet rett til barnehageplass som nå har fått tilbud, dvs de som er født før 31.8.2010. Det kom inn 759 søknader, av disse var 514 nye søknader, de resterende var ønske om overflytting til andre barnehager.  472 av disse har fått et tilbud om plass i et samordnet opptak i kommunale og private barnehager i Haugesund. De som ikke fikk tilbud nå i første omgang, vil bli prioritert i neste opptak i slutten av april.