Kommjobb for SMK ved Arvid Samland

Vil screene 3-åringer

Regjeringen og kunnskapsminister Kristin Halvorsen (SV) ønsker nå å språkteste alle landets treåringer.

Bakgrunnen er statistikk som viser at andelen skoleelever som får spesielt tilrettelagt undervisning, øker jo eldre elevene blir.

Leder for PPT i Haugesund kommune, Marit Ness, støtter kunnskapsministeren sin idé, og tror en screening kan gjøre det enklere å fange opp barn som trenger hjelp.

-Vi opplever daglig at barn trenger hjelp til språket. Antall barn som strever med å utrykke seg er økende, og dette er noe vi har hatt et sterkt fokus på i barnehagene i kommunen, sier Ness.

Halvorsen ønsker å snu trenden ved å øke innsatsen for de små barna, skriver Aftenposten. Dette skal redusere behovet for støtteundervisning på de høyeste årstrinnene.

– Vi ønsker å kartlegge språkferdighetene til alle barn i barnehage. Dette vil gi et mye bedre bilde enn dagens fireårskontroller på helsestasjonene, sier Halvorsen.