haugesund_sjukehus

Helse Fonna skal spare vikarmillioner

Helse Fonna har bestemt seg for å etablere et bemanningssenter som skal ta seg av vikarbruken ved helseforetaket. Målet er å spare 8 millioner kroner årlig.
Helse Fonna bruker årlig 60 millioner kroner på vikarer og 20 millioner kroner i overtidsbetaling. Dette vil de redusere med 10%.
 
I dag så blir vikarer hentet inn av hver avdeling når det er behov for det. Enten ved at ansatte går overtid eller at det leies inn vikarer fra utenforstående. Nå skal alle vikarbehov meldes inn til det nye bemanningssenteret og de skal skaffe vikarer.
 
 – Vi har som mål å ansette mellom 10-15 faste vikarer i bemanningssenteret, sier HR direktør, Helga Stautland Onarheim. Disse vil vi benytte når det er behov, og vi vil spare overtidsbruk blant de fast ansatte. Vi vil også få en bedre oversikt over hvor mye personalet jobber, sier Onarheim.
 
Det nye bemanningssenteret skal åpne i mai.