Arkivfoto
Arkivfoto

Vil ha sykkelbro over Karmsundet

Statens Vegvesen mener det er nødvendig med bedre forhold for de myke trafikantene som ferdes mellom Karmøy og Haugesund. En sykkelbro over Karmsundet bør derfor komme i løpet av neste ti års periode.
En slik løsning vil koste rundt 100 millioner kroner, sier avdelingsdirektør i Statens Vegvesen, Astrid Eide.
 
Samtidig mener vegvesenet at en utbedring av strekningen mellom Arsvågen og Aksdal med sykkelsti og etter hvert midtdeler også må komme. Midtdeler ligger litt lenger frem, sier Eide.
 
–I løpet av neste 10 års periode bør det også komme ny omkjøringsvei utenom Etne, samt at det trengs midtdeler hele strekningen mellom Aksdal og Raglamyr. I løpet av de neste 30 årene må det her komme en 4 felts vei, sier hun.
 
Vegvesenet la i dag fram sine planer for hva som bør gjøres på veifronten i regionen vår i løpet av de neste 30 årene.
 
–Vi har ikke tenkt økonomiske begrensinger, men sagt noe om hva som ideelt sett bør komme, sier Eide. Totalt sett trengs det investeringer på 30 milliarder i løpet av de neste 30 årene bare i Rogaland, sier hun og da holdes Rogfast utenfor.
 
Vegvesenet har ikke sagt så mye om Rogfast, Hordfast eller Haugelitunellene i dagens presentasjon.
 
-Dette ligger inne i dagens planer og bør komme fort, derfor har vi ikke omtalt disse så mye i denne planen, sier Eide.