arkivfoto
arkivfoto

Skal sette fyr på byheiene

En av Norges og Europas mest truede naturtyper får nå sin egen tiltaksplan. Blant tiltakene er mer lyngbrenning og annen skjøtsel i de 200 viktigste lyngheiene i Norge.

Kystlyngheiene er blant de eldste kulturlandskapene våre, og har vært brukt av mennesker i inntil 5 000 år. Lyngheiene har vært sentrale for bosettingen i kyststrøkene i hele Europa, og strekker seg i et belte langs Atlanterhavskysten, fra Portugal i sør til Lofoten i nord. Lyngheiene i Haugesund er blant mange av lokale lyngheier som skal brennes regelmessig for å bevare lyngen der.

– Kun en tiendedel av de opprinnelige lyngheiene våre er fortsatt bevart. Målet med tiltaksplanen er å sikre de viktigste som er igjen, og å sikre den variasjonen av ulike områder som vi fortsatt har, sier direktør Janne Sollie i Direktoratet for naturforvaltning.

I år skulle Sveio arrangere tidenes første NM i lyngbrenning. Hele 14 lag var påmeldt. Været var imidlertid for dårlig, og arrangementet måtte avlyses.