green_egersund

Caiano AS kjøper terminaler

Caiano AS, med Kristian Eidesvik i spissen, har kjøpt terminaldelen til kjøleskipsrederiet Green Reefers.

Avtalen omfatter salg av det heleide datterselskapet Green Terminals AS, som er morselskapet for terminalvirksomheten som omfatter 2 heleide terminaler, 3 deleide terminaler og 2 spedisjonsselskaper.

-Dette er et viktig strategisk valg for oss. Green Reefers går nå over til å bli et rent skipseiende selskap, sier Eivind Eidesvik i Caiano AS som har kjøpt terminalene og som eier Green Reefers.

Salgssummen for aksjene er avtalt til 12,5 millioner dollar, og utløser en gevinst på ca. 4 millioner dollar. Salget vil føre til etterlengtet kapital til Green Reefers, og skal brukes til å styrke balansen i selskapet. Salget avdatterselskapet Green Terminals AS gjør at kjøleskipsrederiet får kuttet utgiftene. Eidesvik innrømmer at strategien med å være et dør til dør selskap ikke slo til.

-Strategien har nødvendigvis ikke vært feil. Vi har imidlertid ikke vært flinke nok til å utnytte potensialet slik at vi har tjent penger, sier Eidesvik.

Green Reefers har måtte tåle mye juling på børsen de siste årene. For mange skip og en gammel flåte har ført til at store containerskip har spist seg inn på markedet. For 5 år siden var aksjekursen oppe i over 5 kroner per aksje. I går ble den omsatt for 0,05 kroner på Oslo børs. Eidesvik er mer optimistisk fremover.

-Det begynner å se bedre ut nå, og vi har troen på at vi skal begynne å tjene penger igjen. Mange gamle skip har blitt fjernet fra markedet. Dermed er balansen mellom tilbudet og etterspørsel mye bedre, sier Eidesvik.