skip_2

Solstad offshore overtar NOR Offshore

Solstad Offhore satser mer i Singapore. Selskapet overtar nå hele det Singapore-baserte selskapet NOR Offshore.

Solstad Offshore ASA har inngått avtale med selskapets andre aksjonær, Nortrans Invest Pte. Ltd. om overtagelse av deres 40,9% eierandel i NOR Offshore. NOR opererer for tiden syv ankerhåndteringsskip (AHTS) og to konstruksjonsserviceskip (CSV).

-Dette er en invetering for fremtiden. Mye av den fremtidig vekst i markedet for offshoretjenester, vil foregå i Asia og Australia hvor NOR Offshore har etablert en god markedsposisjon. Kombinert med den ekspertise og erfaring som ligger i vår eksisterende organisasjon i Norge, er dette en satsing som vil gi mange synergier og som vi derfor vurderer som strategisk riktig i dagens marked, sier Lars Peder Solstad.

Etter overtagelsen vil SOFF eie 100% av aksjekapitalen i NOR. Transaksjonen forventes å bli gjennomført 14. april 2011. Kjøpesummen er ikke offentliggjort men består delvis av kontanter og aksjer.

Solstad Offshore har i dag 30 ansatte i Singapore.