boligrigg

Satser for fullt i Asia

Apply Leirvik på Stord satser stort i Asia. Nå kjøper de 50 prosent av Singapore-baserte Aluminium Offshore.

Det Singapore-baserte selskapet bygger og levere helikopterdekk i aluminium, og har en omsetning på rundt 250 millioner kroner.

Boligkvarterselskapet Apply Leirvik mistet i fjor to store kontrakter om å levere to boligkvarterer til Goliat og Ekosfisk i Nordsjøen, nettopp til asiatiske leverandører. Apply Leirvik sitt oppkjøp betegnes derfor som et godt strategisk valg.

-Det asiatiske og australske markedet er stigende, mens det norske markedet stort sett er ferdig utbygd. Vi skal etablere et felles selskap, Apply Leirvik International. Gjennom dette selskapet skal vi bygge boligkvarter til dette markedet, sier administrerende direktør i Apply Leirvik, Lars Solberg.

Apply Leirvik omsetter i dag for rundt 700 millioner kroner, og har 300 ansatte. Solberg forventer nå at de må ansette flere folk.

-Vi skal ha tak i 15 til 20 funksjonærer her på Stord, sier Solberg.

I tillegg til det asiatiske markedet er planen at selskapet skal levere boligkvarterer beregnet for norsk sokkel. Disse skal monteres på Stord.

-Dette vil gi flere arbeidsplasser på Stord. I tillegg vil vi beholde viktig kompetanse innen dette feltet, sier Solberg.