atlantic_5_420x315

Lysglimt i sikte for offshorenæringen

Etter flere tøffe år er optimismen tilbake i offshoreindustrien. Nå håper de å ha lagt finansuroen bak seg for godt.

-Vi ser lyset i tunnelen, og vi tror ikke det er toget som kommer i mot oss, sier befraktnings- og operasjonsdirektør Hans Knut Skår i Solstad Offshore.

Rederiet er en av hovedaktørene i spotmarkedet i Nordsjøen, og har lagt en tøff tid bak seg. Snittprisen for store ankerhåndteringsfartøy i 2010 var overkant av 180.000 kroner per døgn.

-Med de ratene tjente vi ikke mye penger. Nå ser vi at ratene er på vei oppover og inntjeningen er mye bedre, sier Skår.

En markedsrapport fra R.G. Hagland viser at snittprisene på skip i Nordsjøen ligger høyere i mars i år enn tilsvarende måned i fjor. Rapporten viser i tillegg at antall periodekontrakter er svært høy. Dette fører igjen til at tilgangen på fartøy i spotmarkedet blir mindre. Forventingene til fortsettelsen er dermed store.

-Investeringslysten er tilbake fra oljeselskapene, og vi merker en større etterspørsel. Samtidig bruker selskapene kortere tid på å ta beslutningene. Tiden vi ligger til kai, og ikke tjener penger, blir kortere, sier Skår.

Den positive trenden bekreftes av Hilde Svendsen i Østensjø Rederi As. Også her merker de at pilene peker oppover.

-Ratene har doblet seg i forhold til i fjor, og vi tror på fortsatt vekst, sier Svendsen.

Befraktningssjefen tror likevel ikke at markedet vil bli like bra som det var før finanskrisen satte inn.

– Da var det tilnærmet klondikestemning. Det blir nok mer avmålt optimisme nå, sier Svendsen