radhuset_fra_radhusplassen_4

Sykefraværet til himmels

Sykefraværet i Haugesund kommune er rekordhøyt. Tallet på langtidssykemeldte de to første månedene er på 10,2 prosent.

Haugesund kommune sine økonomiske innstramninger ser ut til å gå utover de ansatte. Det mener i alle fall hovedverneombud Kari Thaule. Hun sier til Haugesunds Avis at sykefraværet kan bli enda høyere i løpet av året.

-Når det ikke dekkes inn med vikarer ved egenmeldt sykdom, og i noen tilfeller heller ikke ved langtidsfravær, blir belastningen større på de som blir igjen, sier hun.

21. mars sendte hun en bekymringsmelding til arbeidsmiljøutvalget i kommunen. Der ber hun om at rådmann Odd Henry Dahle redgjør for vikarbruken og innsparingene.