mc

Inviterer til møte om mc-kriminelle

Torsdag neste uke gjennomfører politimesteren i Haugaland og Sunnhordland politidistrikt et statusmøte med kommunene i politidistriktet i forbindelse med etablering av såkalte 1% mc-klubber i vår region.

Senere på dagen vil politiet presentere en handlingsplan for bekjempelse av mc-kriminalitet.

Ordførere og rådmenn fra alle kommuner i politidistriktet er invitert til møtet.