lærlinger

Vil fjerne påbyggsplasser i skolen

Mer en halvparten av alle elever som tok påbygg strøk i Rogaland. Nå tar fylket grep for å redusere strykprosenten.

Fylkeskommunen mener for mange yrkesfagselever velger vekk det å bli lærling. For å bedre på dette har de derfor bestemt at antall påbyggsklasser skal reduseres fra 27 til 12 klasser i 2012. Gruppeleder i Haugesund Høyre ønsker i følge NRK å fjerne enda flere klasser.

– Påbygg er en fin mulighet for de som har valgt feil, men det er nok litt for mange som begynner på påbygg som heller burde fullført en yrkesutdanning, sier han.

De som ikke består dette året, har i tillegg brukt opp ungdomsretten, og har større problem med å få læreplass eller starte på et annet videregående studium.