tunnel

Opprop for E134

Transportnæringen på Haugalandet vil at Statens vegvesen starter arbeidet med den vestre tunnelen på Haukeli først. Det går fram av et opprop som er sendt til Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa.

-Det haster å få dette på plass. Det er viktig at det som gir størst nytteverdi bygges først, sier en av tillitsmennene for oppropet, Leif Malvin Knutsen.

Planen om å utbedre tunnelene over Haukeli er godt i gang. Mens næringen ønsker bedre den vestre tunnelen først, distansen Korlevoll – Haukeli, ønsker Statens Vegvesen å utbedre den Østre traseèn først, Valldalen – Ulevå. Knutsen mener dette blir å begynne i feil ende.

-Vi har gjort målinger på hva som vil ha størst effekt. Ved å bygge den vestre tunellen først vil vi spare mer drivstoff og ha kortere kjørelengde sammenlignet med hvis vi tar den Østre tunnelen først. Dermed er arbeidet med den vestre tunnelen høyest prioritert sier Knutsen.

Oppropet, som er underkrevet av 25 transportbedrifter ber også myndighetene forsere utbyggingstakten langs E134 slik at strekningen får en fremtidsrettet løsning.