flyfotohaugalandet7

Samarbeider om næringsplan

I dag sender formannskapet i Haugesund ut den nye næringsplanen til høring. For første gang har kommunen samarbeidet med nabokommunene om planen.

Næringsplanen er utarbeidet av Haugaland Vekst på oppdrag fra eierkommunene, Haugesund, Tysvær, Bokn og Utsira samt Vindafjord. Alle disse kommunene har hver sin næringsplan, men for første gang er også en felles del.

-Det er veldig viktig at vi har en felles strategi for næringsutvikling i regionen. Vi må tenke regionsutvikling samtidig som vi tenker byutvikling, sier ordfører i Haugesund, Petter Steen jr.

Planene er utarbeidet i tett samarbeid med næringslivet gjennom en rekke såkalte mulighetsarenaer. Over 500 næringslivsledere har vært involvert i arbeidet. Hver kommune har også hatt sine egne arbeidsgrupper bestående av representanter for næringsliv, lokale organisasjoner, formannskap og administrasjonen. Den felles næringsplanen peker ut fire områder regionen bør satse på. Disse er maritime næringer, energinæringer, opplevelsesnæringer og matnæringer.

-Samarbeidet med de andre Haugaland Vekstkommunene er veldig godt. Vi må innse at vi har et felles bo- og arbeidsmarked. Derfor er en slik plan et signal om at vi må stå sammen. Planen gir oss større mulighet til å tiltrekke oss næringer over et bredt spekter, sier Steen jr.

Den nye næringsplanen skal rulleres annet hvert år.