sverre_meling_jr

Meling jr. skifter beite

Etter 13 år som daglig leder i Maritimt Forum skifter Sverre Meling jr. beite. 1. juli begynner han hos Norwegian Maritime Services/Oceangoing-gruppen i Åkrahamn.

NMS/Oceangoing driver innenfor bemanning og drift av skip foruten å være tilrettelegger av prosjekter for den maritime industrien. Hovedkontoret ligger i Åkrehamn og har 19 ansatte i administrasjonen.  

-Jeg ser på NMS/Oceangoing som en spennende bedriftsgruppe i den lokale maritime klyngen. Jeg mener selskapene i gruppen har ansatte med en kompetanse som bidrar til å gjøre norsk maritim næring internasjonalt konkurransedyktig, sier Meling jr. i en pressemelding.

Selskapet har kontorer i Litauen, Polen, Ukraina og Filippinene med 25 ansatte på utenlandskontorene. Meling jr. begynner i stillingen som markedsdirektør i selskapet. Fra 1.januar er han tiltenkt rollen som administrerende direktør. NMS/Oceangoing har 100 norske og litt i overkant av 500 utenlandske sjøfolk i operasjon på 30 skip verden over. Omsetningen i gruppen i 2010 var i overkant av 100 millioner kroner.