mariner_small_420x300

Brasilkontrakt til Solstad Offshore AS

Solstad Offshore AS har inngått to langsiktige befraktningsavtaler med Petrobras SA for leie av skipene "Normand Mariner" og "Normand Master"

Kontraktene har en verdi på 130 millioner dollar, i overkant av 750 millioner kroner, og har en varighet på fire år. Rederiet har også sikret seg opsjon på fire nye år.

Når «Normand Master» og «Normand Mariner» starter på kontraktene med Petrobras SA i løpet av 3. kvartal i år, vil Solstad Offshore AS ha 11 skip som arbeider direkte eller indirekte for Petrobras SA i Brasil.