storasundskjaer

Vil ha leilighetsbygg på Storasundskjærene