Foto: Norges Taxiforbund
Foto: Norges Taxiforbund

Syklistene kritiske til Haugalandspakken

Syklistenes landsforening (SLF) er ikke fornøyd med Haugalandspakken. De mener syklistene ikke blir prioritert når nye prosjekter blir laget.

SLF er en interesseorganisasjon som jobber for å bedre forholdene langs norsk veier for alle syklistene i landet. Organsisajsonen reagerer nå på at svært lite blir gjort på Haugalandet med tanke på tilrettelegging av vei for syklistene, til tross for at stadig flere bruker sykkel.

– Veganlegget på Kvala og krysset i Skåredalen er begge gode eksempler på dårlige løsninger for syklistene, skriver organisasjonen i en pressemelding.

SLF mener situasjonen for syklistene her i distriktet er dårligere enn andre steder i landet. Neste uke møter de derfor Vegvesenet for å se hva som kan gjøres for å tilrettelegge bedre

– Det er spesielt langs hovedferdselsårene og prosjektene i Haugalandspakken vi ønsker å se på, skrive de.