vei_med_rundkjoring

Ingen kvalitetskrav til nye veier i Norge

Samferdselsdepartementet har fjernet standardkravene til nye veier i Norge.

Mens kravene til kjøretøy og sjåfører i Norge er strenge, kan det samme nå ikke sies om veistandarden. For mens det tidligere var krav til blant annet bredde på veien og hvilken standard den skulle holde, er dette nå fjernet i de nye forskriftene fra Samferdselsdepartementet.  

I høringsrunden som Aftenposten har gjennomgått, var Norges Automobil-Forbund (NAF) en av få instanser som protesterte. NAF beskrev endringen som «et skritt i gal retning».

Det var Veivesenet selv som ønsket å fjerne kravene. Og Samferdselsdepartementet som godkjente ønsket.