vei_med_rundkjoring

Ingen kvalitetskrav til nye veier i Norge