Illustrasjon. Arkivfoto
Illustrasjon. Arkivfoto

Skal hjelpe unge lovbrytere

Konfliktrådet i Haugaland og Sunnhordland går nå nye veier for å hjelpe unge lovbrytere. Nå starter de med egne oppfølgingsteam rettet spesielt mot unge.

Målgruppen er ungdom mellom 15 og 18 år som gjør alvorlig eller gjentatte kriminelle handlinger. 

 Modellen går ut på at unge gjerningspersoner møter mennesker som er berørt av en kriminell handling ansikt til ansikt, og følges tett opp av et team bestående av konfliktråd, retts- og hjelpeapparatet. Foreløpig har tilbudet kun vært tilgjengelig i Haugesund, men erfaringene med tiltaket har vært så gode at tilbudet  nå vil bli utvidet til å også gjelde Karmøy, Tysvær og Sveio.

-Det er nå oppfølgingteam rundt tre ungdommer i Haugesund, og det er ikke registrert nye lovbrudd på disse ungdommen, sier Marit Bjørnestad, leder av konfliktrådet i Haugalad og Sunnhordland

Det er i alt 22 Konfliktråd i Norge. Konfliktrådet i Haugaland og Sunnhordland er et av fem som i 2010 fikk tildelt en stilling som skal koordinere arbeidet med oppfølgingsteam. 

Konfliktrådet i Haugaland og Sunnhordland tilbyr mekling og konfliktløsing til 13 kommuner i distriktet.