klokke

Når 02 blir til 03

Det går mot lysere tider. I natt stilles klokka èn time frem.