terra_0

Får trolig ikke hjelp til å dekke Terra-tap

Det kan bli vanskeligere for Haugesund kommune å få hjelp av Staten til å dekke Terra-tapet enn det det kan være for de andre Terra-kommunene.

Kommuneledelsen i Haugesund har siden Terra-tapet ble klart hele tiden hevdet at tapet ikke ville få store konsekvenser for tjenestetilbudet i kommunen. Det kan føre til at kommunen heller ikke får hjelp fra Kommunal-og regionaldepartementet til å dekke deler av tapet.

I følge NRK vil departementet kun hjelpe de kommunene som ikke har klart å oppretholde tjenestetilbudet i kommunen. I følge statssekretær Dag-Henrik Sandbakken i Kommunal- og regionaldepartementet er målet at kommunene skal klare å rydde opp selv.