terra

Må dele skylden for Terra-saken

Haugesundsordfører Petter Steen jr. mener kommunaldepartementet må ta mye av skylden for at Terra-saken oppsto.

Departementet ga i 2002 kommunene klarsignal til å ta opp lån med sikkerhet i fremtidige kraftinntekter. I etterkant viste det seg at dette var ulovlig, i henhold til kommuneloven, som forbyr denne typen låneopptak.

Steen jr. sier til NRK at departementet aldri sendte ut noen kontramelding om dette. Dermed trodde Haugesundkommune at det var uproblematisk å investere fremtidige kraftinntekter i obligasjoner.

Haugesund kommune var en av åtte kommuner som investerte i obligasjonsmarkedet.