strandsone

Lettere å bygge i strandsonen

Nå blir det enklere å bygge i strandsonen. I dag la regjeringen frem nye retningslinjer for bygging innenfor 100-metersbeltet.

-Positive signaler, sier FrP-politiker i Karmøy, Trygve Hagland.

I følge tall SSB finnes det rett i overkant av 7000 bygninger i strandsonen på Karmøy.  Hagland synes reglene har vært alt for strenge for lenge.

-Jeg har ikke tall på hvor mange ganger jeg har vært på befaring med Fylkesmannen, uten å ha fått gjennomslag for argumentene mine, sier Hagland.

De reviderte reglene skal blant annet plassere kommunene i ulike kategorier der noen blir mer restriktive og andre mer liberale. For kommuner langs Sørlandet og rundt Oslofjorden vil det opprettholdes et strengt regime, mens langs Vestlandskysten vil reglene bli mer liberale.

-Myndighetene går likevel ikke langt nok. De burde tillate vesentlig mer, sier Hagland.

Han mener at Staten eller kommunen heller bør kjøpe områder langs strandsonen som de ønsker å bevare. Resten av arealene mener han det bør tillates bygging på.

-Grunneierne bør få lov til å bestemme om de selv ønsker å bygge ut eiendommen sin eller ikke, uten statlig innblanding, sier Hagland.