egil_martin_solberg_radio_haugaland

Får ikke radiokonsesjon

A-Media AS med Egil Marthin Solberg i spissen får ikke 24/7 konsesjon for å overta Radio Metro i Haugesund. Det ble klart etter at Medietilsynet avslo søknaden.

Det er det østlandsbaserte selskapet 21st Venture AS som har konsesjon til heldøgns lokalradiodrift på Haugalandet, gjennom Radio Metro. I følge søknaden til A-Media ønsket de å overta konsesjonen til 21st Venture as, men nå har altså Medietilsynet satt en stopper for planene.

-Forutsetningene for søknaden har endret seg. Derfor kommer ikke dette avslaget som noe sjokk, sier daglig leder i A-Media Egil Marthin Solberg.

Tapt egenkapital

Medietilsynet skriver i sitt avslag at A-Media har brutt regnskapsloven ved at selskapet har ”aktivert betydelige lønnskostnader ved å balanseføre disse kostnadene som forsknings- og utviklingskostnader. A-Media AS’ økonomiske stilling er følgelig i realiteten betydelig svakere enn det regnskapene kan gi utrykk for. Selskapets egenkapital er i realiteten tapt, og er pr. 31. desember negativ.”

Medietilsynet skriver videre at selskapets økonomiske stilling, etter tilsynets vurdering, ikke er forbedret etter årskiftet. Dermed oppfyller ikke A-Media, i følge tilsynet, minstekravet for å få overta driften til Radio Metro.
Solberg forklarer at han har et inngående samarbeid med Radio Metro, både på innholds- og markedssiden.

-Dette samarbeidet vil fortsette tiltross for avslaget, og vil ikke ha betydning for vår videre drift.Samarbeidet er med og sikrer arbeidsplassene og Radio Haugaland de neste seks årene, sier Solberg.

A-Media AS har muligheten til å anke beslutningen til Medietilsynet. Solberg opplyser at han ikke kommer til å benytte seg av ankemuligheten.