sigve_sorheim

Vil ha fortgang i vei fra Sauda til Etne

Fylkesutvalget i Hordaland ønsker fortgang i reguleringsplanen for ny vei mellom Sauda og Etne.

I vedtaket fra Fylkesutvalget heter det at reguleringsarbeidet på Saudasiden er ferdig, og at det er ønskelig at arbeidet med reguleringplanen på Etnesiden blir sluttført så snart som mulig. Fylkespolitiker, Gisle Handeland (ap), sier at de nå er utålmodige og at reguleringsplanen må bli ferdig. Vi har brukt lang tid på saken og må komme videre, sier han.

Etneordfører, Sigve Sørheim, sier at det er vegvesenet som er ansvarlig for å utarbeide reguleringsplanen. -Det har manglet bevilgninger til reguleringsarbeidet, og derfor har det tatt lengre tid enn nødvendig, sier han. Grunnen til at Saudasiden er ferdig er rett og slett at vegvesenet begynte der først, sier han,

En ny vei mellom Sauda og Etne vil bestå av en 7-8 km lang tunnel, og vil forkorte reisetiden mellom Sauda og Etne med ca 50 minutter.

Vi ser på en slik vei som et realistisk prosjekt, men finansieringen er fremdeles ikke klar, sier Sørheim