haugesund_sykehus

142 mill er 10,7 mill

Helse Fonna legger fram et overskudd på 142 millioner kroner etter finanskostnader for 2010. Det egentlige overskuddet er 10,7 millioner.

Regnskapsmessige forhold knyttet til pensjonskostnader gjør at de 142 millionene i overskudd som styret får presentert på neste styremøte egentlig er et overskudd på 10,7 millioner. Det er likevel litt bedre en kravet styre har satt om et overskudd på 10 millioner kroner.

Økonomidirektør, Helge Jørgensen, sier at det er kompliserte beregninger knyttet til pensjonsutbetalingene som gjør at resultatet ser bedre ut en det egentlig er. 10,7 millioner er likevel et gledelig driftsresultat, sier han. Helse Fonna hadde et underskudd på 103 millioner i 2007. I 2009 gikk vi omtrent i null, og i 2010 altså et overskudd på drøyt 10 millioner. Det er en positiv utvikling.

At vi leverer et overskudd på 10 millioner er også viktig med tanke på fremtidige investeringer, sier Jørgensen. Dersom vi ikke genererer overskudd blir også investeringene mye mindre. Nå har vi mulighet til å investere mer i nytt utstyr og bygg, sier han.

Totalomsetningen for Helse Fonna var vel 2,4 milliarder kroner i 2010. Selskapet har ca 1 milliard i gjeld.